Õppetöö

Riiklikud tasemetööd


3. klassi õpilastele (paberil):

  • eesti keel(kirjalik): 12. mai 2020.
4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
  • matemaatika(kirjalik): 14.–17. september 2021.
  • eesti keel(kirjalik): 28.–29. september 2021.
  • loodusõpetus(kirjalik): 6.–7. oktoober 2021.

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt): 

  • eesti keel(kirjalik): 13. mai 2020.

Tasemetööde ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal“

3. klassi õpilastele (paberil):

  • eesti keel(kirjalik): 12. mai 2020.
4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
  • matemaatika(kirjalik): 14.–17. september 2021.
  • eesti keel(kirjalik): 28.–29. september 2021.
  • loodusõpetus(kirjalik): 6.–7. oktoober 2021.

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt): 

  • eesti keel(kirjalik): 13. mai 2020.

Tasemetööde ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal“