Meie koolist

Viiratsi Kooli hoolekogu


 1. Kaupo Kase - kooli pidaja esindaja (kase.kaupo@gmail.com)
 2. Lauri Murdla - vanemate esindaja, hoolekogu esimees (laurimurdla@hotmail.com)
 3. Annika Otsma - õppenõukogu esindaja (annika.otsma@viiratsi.edu.ee)
 4. Heigy Oja - vanemate esindaja (heigy.oja@gmail.com)
 5. Airi Akel - vanemate esindaja (airi.akel1@gmail.com)
 6. Veiko Jüris - vanemate esindaja (veiko.jyris@gmail.com)
 7. Janika Henrikson - vilistlaste esindaja (janika.hendrikson@hotmail.com)
 8. Piret Viira - toetava organisatsiooni esindaja (piretviira333@gmail.com)

 

Kooli hoolekogu on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 73 lõike 1 alusel munitsipaalkooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel. Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli – ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest ning teistest haridusalastest õigusaktidest, vallavalitsuse otsustest, kooli põhimäärusest ning hoolekogu põhimäärusest. 

 1. Kaupo Kase - kooli pidaja esindaja (kase.kaupo@gmail.com)
 2. Lauri Murdla - vanemate esindaja, hoolekogu esimees (laurimurdla@hotmail.com)
 3. Annika Otsma - õppenõukogu esindaja (annika.otsma@viiratsi.edu.ee)
 4. Heigy Oja - vanemate esindaja (heigy.oja@gmail.com)
 5. Airi Akel - vanemate esindaja (airi.akel1@gmail.com)
 6. Veiko Jüris - vanemate esindaja (veiko.jyris@gmail.com)
 7. Janika Henrikson - vilistlaste esindaja (janika.hendrikson@hotmail.com)
 8. Piret Viira - toetava organisatsiooni esindaja (piretviira333@gmail.com)

 

Kooli hoolekogu on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 73 lõike 1 alusel munitsipaalkooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel. Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli – ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest ning teistest haridusalastest õigusaktidest, vallavalitsuse otsustest, kooli põhimäärusest ning hoolekogu põhimäärusest.