Õppetöö

Tunniplaan1. klass ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
8.15-9.00 MATEMAATIKA EESTI KEEL USUNDIÕPETUS KOOR LOODUSÕPETUS
9.10-9.55 KEHALINE KASVATUS MATEMAATIKA MATEMAATIKA EESTI KEEL TÖÖÕPETUS
10.05-10.50 EESTI KEEL KIVA EESTI KEEL EESTI KEEL EESTI KEEL
11.05-11.50 KUNST KUNST KEHALINE KASVATUS MATEMAATIKA  
12.05-12.50 MUUSIKA     MUUSIKA  
13.00-13.45          
13.55-14.40 KOOR        
 
2. klass ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
8.15-9.00 Inimeseõpetus Eesti keel Eesti keel Koor Eesti keel
9.10-9.55 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Tööõpetus Ettevõtlus
10.05-10.50 Matemaatika Loodusõpetus Kunst Muusika Matemaatika
11.05-11.50 Muusika Kehaline kasvatus Matemaatika Matemaatika Kehaline kasvatus
12.05-12.50   Kunst Inglise keel Eesti keel  
13.00-13.45       Kehaline kasvatus  
13.55-14.40 Koor        
 
3. klass ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
8.15-9.00 Muusika Inglise keel Matemaatika Koor Eesti keel
9.10-9.55 Kehaline kasvatus Matemaatika Eesti keel Eesti keel Matemaatika
10.05-10.50 Kehaline kasvatus Eesti keel Loodusõpetus Kehaline Eesti Keel
11.05-11.50 Matemaatika Kunst Inglise keel Matemaatika Tants
12.05-12.50 Eesti keel Kunst Draama Tööõpetus Inimeseõpetus
13.00-13.45 Inglise keel Tants   Muusika  
13.55-14.40 Koor        
 
4. klass ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
8.15-9.00 Matemaatika Eesti keel Eesti keel Koor/Kehaline k.(p) -
9.10-9.55 Inglise keel Matemaatika Eesti keel Muusika Loodusõpetus
10.05-10.50 Muusika Matemaatika Matemaatika Matemaatika Kunst
11.05-11.50 Eesti keel Inglise keel Inimeseõpetus Eesti keel Tants
12.05-12.50 Käsitöö Kehaline kasvatus(t) Loodusõpetus KiVa Kehaline kasvatus (p)
13.00-13.45   Tants Kehaline kasvatus (t) Inglise keel Kehaline kasvatus (p)
13.55-14.40 Koor   Kehaline kasvatus (t)    
 
5. klass ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
8.15-9.00 Matemaatika Inimeseõpetus Loodusõpetus Koor/Kehaline k.(p) Ajalugu
9.10-9.55 Muusika Eesti keel Eesti keel Vene keel Matemaatika
10.05-10.50 Käsitöö/tööõpetus Matemaatika Matemaatika Matemaatika Loodusõpetus
11.05-11.50 Käsitöö/tööõpetus Ajalugu Kirjandus Kirjandus Eesti keel
12.05-12.50 Vene keel Kehaline kasvatus (t) Inglise keel Kunst Kehaline kasvatus (p)
13.00-13.45 Inglise keel Inglise keel Kehaline kasvatus (t) Inglise keel Kehaline kasvatus (p)
13.55-14.40 Koor   Kehaline kasvatus (t)    
 
6. klass ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
8.15-9.00 Käsitöö/tööõpetus Eesti keel Loodusõpetus Koor Eesti keel
9.10-9.55 Käsitöö/tööõpetus Matemaatika Matemaatika Eesti keel Kunst
10.05-10.50 Vene keel Loodusõpetus Matemaatika Matemaatika Matemaatika
11.05-11.50 Ajalugu Vene keel Kirjandus Kirjandus Matemaatika
12.05-12.50 Ajalugu Inglise keel Vene keel Ühiskonnaõpetus Kehaline kasvatus (p)
13.00-13.45 Muusika   Kehaline kasvatus (t) Loodusõpetus Kehaline kasvatus (p)
13.55-14.40 Inglise keel   Kehaline kasvatus (t) Inglise keel  

 

 

 

 

1. klass ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
8.15-9.00 MATEMAATIKA EESTI KEEL USUNDIÕPETUS KOOR LOODUSÕPETUS
9.10-9.55 KEHALINE KASVATUS MATEMAATIKA MATEMAATIKA EESTI KEEL TÖÖÕPETUS
10.05-10.50 EESTI KEEL KIVA EESTI KEEL EESTI KEEL EESTI KEEL
11.05-11.50 KUNST KUNST KEHALINE KASVATUS MATEMAATIKA  
12.05-12.50 MUUSIKA     MUUSIKA  
13.00-13.45          
13.55-14.40 KOOR        
 
2. klass ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
8.15-9.00 Inimeseõpetus Eesti keel Eesti keel Koor Eesti keel
9.10-9.55 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Tööõpetus Ettevõtlus
10.05-10.50 Matemaatika Loodusõpetus Kunst Muusika Matemaatika
11.05-11.50 Muusika Kehaline kasvatus Matemaatika Matemaatika Kehaline kasvatus
12.05-12.50   Kunst Inglise keel Eesti keel  
13.00-13.45       Kehaline kasvatus  
13.55-14.40 Koor        
 
3. klass ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
8.15-9.00 Muusika Inglise keel Matemaatika Koor Eesti keel
9.10-9.55 Kehaline kasvatus Matemaatika Eesti keel Eesti keel Matemaatika
10.05-10.50 Kehaline kasvatus Eesti keel Loodusõpetus Kehaline Eesti Keel
11.05-11.50 Matemaatika Kunst Inglise keel Matemaatika Tants
12.05-12.50 Eesti keel Kunst Draama Tööõpetus Inimeseõpetus
13.00-13.45 Inglise keel Tants   Muusika  
13.55-14.40 Koor        
 
4. klass ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
8.15-9.00 Matemaatika Eesti keel Eesti keel Koor/Kehaline k.(p) -
9.10-9.55 Inglise keel Matemaatika Eesti keel Muusika Loodusõpetus
10.05-10.50 Muusika Matemaatika Matemaatika Matemaatika Kunst
11.05-11.50 Eesti keel Inglise keel Inimeseõpetus Eesti keel Tants
12.05-12.50 Käsitöö Kehaline kasvatus(t) Loodusõpetus KiVa Kehaline kasvatus (p)
13.00-13.45   Tants Kehaline kasvatus (t) Inglise keel Kehaline kasvatus (p)
13.55-14.40 Koor   Kehaline kasvatus (t)    
 
5. klass ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
8.15-9.00 Matemaatika Inimeseõpetus Loodusõpetus Koor/Kehaline k.(p) Ajalugu
9.10-9.55 Muusika Eesti keel Eesti keel Vene keel Matemaatika
10.05-10.50 Käsitöö/tööõpetus Matemaatika Matemaatika Matemaatika Loodusõpetus
11.05-11.50 Käsitöö/tööõpetus Ajalugu Kirjandus Kirjandus Eesti keel
12.05-12.50 Vene keel Kehaline kasvatus (t) Inglise keel Kunst Kehaline kasvatus (p)
13.00-13.45 Inglise keel Inglise keel Kehaline kasvatus (t) Inglise keel Kehaline kasvatus (p)
13.55-14.40 Koor   Kehaline kasvatus (t)    
 
6. klass ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
8.15-9.00 Käsitöö/tööõpetus Eesti keel Loodusõpetus Koor Eesti keel
9.10-9.55 Käsitöö/tööõpetus Matemaatika Matemaatika Eesti keel Kunst
10.05-10.50 Vene keel Loodusõpetus Matemaatika Matemaatika Matemaatika
11.05-11.50 Ajalugu Vene keel Kirjandus Kirjandus Matemaatika
12.05-12.50 Ajalugu Inglise keel Vene keel Ühiskonnaõpetus Kehaline kasvatus (p)
13.00-13.45 Muusika   Kehaline kasvatus (t) Loodusõpetus Kehaline kasvatus (p)
13.55-14.40 Inglise keel   Kehaline kasvatus (t) Inglise keel