Õppetöö

Tunniplaan1. klass ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
8.15-9.00 MUUSIKA EESTI KEEL USUNDIÕPETUS EESTI KEEL EESTI KEEL
9.10-9.55 MATEMAATIKA MATEMAATIKA MATEMAATIKA MUUSIKA LOODUSÕPETUS
10.05-10.50 EESTI KEEL KUNST EESTI KEEL MATEMAATIKA KUNST
11.05-11.50 KEHALINE KASVATUS KIVA KEHALINE KASVATUS EESTI KEEL  
12.05-12.50       TÖÖÕPETUS  
13.00-13.45          
13.55-14.40 KOOR     KOOR  
 
2. klass ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
9.10-9.55 Muusika Eesti keel Eesti keel Arvutiõpetus Ettevõtlus
10.05-10.50 Inimeseõpetus Loodusõpetus Kunst Matemaatika Kehaline kasvatus
11.05-11.50 Matemaatika Kehaline kasvatus Matemaatika Muusika Matemaatika
12.05-12.50 Tööõpetus Kunst Inglise keel Kehaline kasvatus  
13.00-13.45          
13.55-14.40 Koor     Koor  
 
3. klass ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
8.15-9.00 Eesti keel Inglise keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
9.10-9.55 Eesti keel Matemaatika Matemaatika Kehaline kasvatus Matemaatika
10.05-10.50 Matemaatika Eesti keel Loodusõpetus Matemaatika Tants
11.05-11.50 Muusika Kunst Inglise keel Kunst Kehaline kasvatus
12.05-12.50 Inglise keel Tööõpetus Draama Muusika  
13.00-13.45 Kehaline kasvatus Tants   Inimeseõpetus  
13.55-14.40 Koor     Koor  
 
4. klass ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Muusika Arvutiõpetus
9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Eesti keel Matemaatika Loodusõpetus
10.05-10.50 Muusika Matemaatika Matemaatika Eesti keel Tants
11.05-11.50 Inglise keel Inglise keel Inimeseõpetus KIVA Kunst
12.05-12.50 Käsitöö/tööõpetus Kehaline kasvatus(t) Loodusõpetus Inglise keel Kehaline kasvatus (p)
13.00-13.45 Tööõpetus Tants Kehaline kasvatus (t) Kehaline kasvatus(p) Kehaline kasvatus (p)
13.55-14.40 Koor   Kehaline kasvatus (t) Koor  
 
5. klass ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
8.15-9.00 Eesti keel Inimeseõpetus Loodusõpetus Kunst Ajalugu
9.10-9.55 Matemaatika Eesti keel Eesti keel Matemaatika Matemaatika
10.05-10.50 Käsitöö/tööõpetus Matemaatika Matemaatika Muusika Loodusõpetus
11.05-11.50 Käsitöö/tööõpetus Ajalugu Kirjandus Kirjandus  
12.05-12.50 Vene keel Kehaline kasvatus (t) Inglise keel Vene keel Kehaline kasvatus (p)
13.00-13.45 Inglise keel Inglise keel Kehaline kasvatus (t) Kehaline kasvatus (p) Kehaline kasvatus (p)
13.55-14.40 Koor   Kehaline kasvatus (t) Inglise keel  
 
6. klass ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
8.15-9.00 Käsitöö/tööõpetus Eesti keel Loodusõpetus Eesti keel Eesti keel
9.10-9.55 Käsitöö/tööõpetus Matemaatika Matemaatika Matemaatika Ajalugu
10.05-10.50 Vene keel Loodusõpetus Matemaatika Loodusõpetus Kunst
11.05-11.50 Ajalugu Vene keel Kirjandus Ühiskonnaõpetus Matemaatika
12.05-12.50 Muusika Inglise keel Vene keel Kirjandus Kehaline kasvatus (p)
13.00-13.45 Matemaatika   Kehaline kasvatus (t) Inglise keel Kehaline kasvatus (p)
13.55-14.40 Inglise keel   Kehaline kasvatus (t) Koor  

 

 

 

 

1. klass ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
8.15-9.00 MUUSIKA EESTI KEEL USUNDIÕPETUS EESTI KEEL EESTI KEEL
9.10-9.55 MATEMAATIKA MATEMAATIKA MATEMAATIKA MUUSIKA LOODUSÕPETUS
10.05-10.50 EESTI KEEL KUNST EESTI KEEL MATEMAATIKA KUNST
11.05-11.50 KEHALINE KASVATUS KIVA KEHALINE KASVATUS EESTI KEEL  
12.05-12.50       TÖÖÕPETUS  
13.00-13.45          
13.55-14.40 KOOR     KOOR  
 
2. klass ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
9.10-9.55 Muusika Eesti keel Eesti keel Arvutiõpetus Ettevõtlus
10.05-10.50 Inimeseõpetus Loodusõpetus Kunst Matemaatika Kehaline kasvatus
11.05-11.50 Matemaatika Kehaline kasvatus Matemaatika Muusika Matemaatika
12.05-12.50 Tööõpetus Kunst Inglise keel Kehaline kasvatus  
13.00-13.45          
13.55-14.40 Koor     Koor  
 
3. klass ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
8.15-9.00 Eesti keel Inglise keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
9.10-9.55 Eesti keel Matemaatika Matemaatika Kehaline kasvatus Matemaatika
10.05-10.50 Matemaatika Eesti keel Loodusõpetus Matemaatika Tants
11.05-11.50 Muusika Kunst Inglise keel Kunst Kehaline kasvatus
12.05-12.50 Inglise keel Tööõpetus Draama Muusika  
13.00-13.45 Kehaline kasvatus Tants   Inimeseõpetus  
13.55-14.40 Koor     Koor  
 
4. klass ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
8.15-9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Muusika Arvutiõpetus
9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Eesti keel Matemaatika Loodusõpetus
10.05-10.50 Muusika Matemaatika Matemaatika Eesti keel Tants
11.05-11.50 Inglise keel Inglise keel Inimeseõpetus KIVA Kunst
12.05-12.50 Käsitöö/tööõpetus Kehaline kasvatus(t) Loodusõpetus Inglise keel Kehaline kasvatus (p)
13.00-13.45 Tööõpetus Tants Kehaline kasvatus (t) Kehaline kasvatus(p) Kehaline kasvatus (p)
13.55-14.40 Koor   Kehaline kasvatus (t) Koor  
 
5. klass ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
8.15-9.00 Eesti keel Inimeseõpetus Loodusõpetus Kunst Ajalugu
9.10-9.55 Matemaatika Eesti keel Eesti keel Matemaatika Matemaatika
10.05-10.50 Käsitöö/tööõpetus Matemaatika Matemaatika Muusika Loodusõpetus
11.05-11.50 Käsitöö/tööõpetus Ajalugu Kirjandus Kirjandus  
12.05-12.50 Vene keel Kehaline kasvatus (t) Inglise keel Vene keel Kehaline kasvatus (p)
13.00-13.45 Inglise keel Inglise keel Kehaline kasvatus (t) Kehaline kasvatus (p) Kehaline kasvatus (p)
13.55-14.40 Koor   Kehaline kasvatus (t) Inglise keel  
 
6. klass ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
8.15-9.00 Käsitöö/tööõpetus Eesti keel Loodusõpetus Eesti keel Eesti keel
9.10-9.55 Käsitöö/tööõpetus Matemaatika Matemaatika Matemaatika Ajalugu
10.05-10.50 Vene keel Loodusõpetus Matemaatika Loodusõpetus Kunst
11.05-11.50 Ajalugu Vene keel Kirjandus Ühiskonnaõpetus Matemaatika
12.05-12.50 Muusika Inglise keel Vene keel Kirjandus Kehaline kasvatus (p)
13.00-13.45 Matemaatika   Kehaline kasvatus (t) Inglise keel Kehaline kasvatus (p)
13.55-14.40 Inglise keel   Kehaline kasvatus (t) Koor