Koolielu

Pikapäevarühm


Viiratsi kooli pikapäevarühma töö põhimõtted:
 
EESMÄRGID:
•    huvitegevuse suunamine;
•    rühma laste suhtlemisvalmiduse kujundamine ühistegevuste kaudu;
•    vaba aja sisustamine;
•    koduste õpiülesannete juhendamine, täitmine;
•    mängude organiseerimine erinevate vanuseastmetega lastele;
•    korraharjumuse  kujundamine.

TEGEVUSED:
 
•    huvitöö;
•    loovmängud;
•    sportlikud mängud;
•    dramatiseeringud;
•    mängimine toas ja õues;
•    raamatukogu külastamine;
•    näituste külastamine;
•    raamatute, ajakirjade tutvustamine;
•    õppekäigud, jalutamine looduses;
•    vaba tegevus: käeline tegevus (käsitöö, joonistamine, voolimine);
•    vestlused.
 

Pikapäevarühma töö hommikul maapiirkonna bussiga saabuvatele õpilastele 7.25-7.45:
•    mängulised tegevused;
•    juturing;
•    järelvalve.

 

Viiratsi Kooli pikapäevarühma päevakava

 

1.-3. klassi õpilased

4.-6. klassi õpilased

7.25–7.45

Õpilaste kogunemine pikapäevarühma, mängulised tegevused.

Õpilaste kogunemine pikapäevarühma, mängulised tegevused.

10.35–11.40

 

Õpilaste kogunemine, vaba tegevus olenevalt ilmastikutingimustest, kas õues või spordisaalis.

 

11.40–12.45

 

Õpilaste kogunemine pikapäevarühma, huvitegevus, koduste õpiülesannete lahendamine.

Õpilaste kogunemine pikapäevarühma, huvitegevus,  lauamängud.

12.45–13.30

Tee joomine. Huvitegevus, vestlused, loovmängud (puzzled, legoklotsid jms).

Tee joomine. Huvitegevus, koduste õpiülesannete lahendamine, vestlused.

13.30–15.00

Rühmaruumi korrastamine, käeline tegevus (joonistamine, voltimine jne), vaba tegevus olenevalt ilmastikust, kas õues või spordisaalis, koju minek.

Rühmaruumi korrastamine, käeline tegevus, vaba tegevus olenevalt ilmastikust, kas õues või spordisaalis, koju minek.

Viiratsi kooli pikapäevarühma töö põhimõtted:
 
EESMÄRGID:
•    huvitegevuse suunamine;
•    rühma laste suhtlemisvalmiduse kujundamine ühistegevuste kaudu;
•    vaba aja sisustamine;
•    koduste õpiülesannete juhendamine, täitmine;
•    mängude organiseerimine erinevate vanuseastmetega lastele;
•    korraharjumuse  kujundamine.

TEGEVUSED:
 
•    huvitöö;
•    loovmängud;
•    sportlikud mängud;
•    dramatiseeringud;
•    mängimine toas ja õues;
•    raamatukogu külastamine;
•    näituste külastamine;
•    raamatute, ajakirjade tutvustamine;
•    õppekäigud, jalutamine looduses;
•    vaba tegevus: käeline tegevus (käsitöö, joonistamine, voolimine);
•    vestlused.
 

Pikapäevarühma töö hommikul maapiirkonna bussiga saabuvatele õpilastele 7.25-7.45:
•    mängulised tegevused;
•    juturing;
•    järelvalve.

 

Viiratsi Kooli pikapäevarühma päevakava

 

1.-3. klassi õpilased

4.-6. klassi õpilased

7.25–7.45

Õpilaste kogunemine pikapäevarühma, mängulised tegevused.

Õpilaste kogunemine pikapäevarühma, mängulised tegevused.

10.35–11.40

 

Õpilaste kogunemine, vaba tegevus olenevalt ilmastikutingimustest, kas õues või spordisaalis.

 

11.40–12.45

 

Õpilaste kogunemine pikapäevarühma, huvitegevus, koduste õpiülesannete lahendamine.

Õpilaste kogunemine pikapäevarühma, huvitegevus,  lauamängud.

12.45–13.30

Tee joomine. Huvitegevus, vestlused, loovmängud (puzzled, legoklotsid jms).

Tee joomine. Huvitegevus, koduste õpiülesannete lahendamine, vestlused.

13.30–15.00

Rühmaruumi korrastamine, käeline tegevus (joonistamine, voltimine jne), vaba tegevus olenevalt ilmastikust, kas õues või spordisaalis, koju minek.

Rühmaruumi korrastamine, käeline tegevus, vaba tegevus olenevalt ilmastikust, kas õues või spordisaalis, koju minek.