Uudised

Õuesõppe nädal 27. mai huvi.juht

Eelmisel nädalal võtsid õpetajad eesmärgiks võimalikult palju tunde värskes õhus läbi viia. Mõned vahvad pildidki said sellest tehtud. Aitäh õpetajad Britt, Thea, Iiri ja Ülle!