Uudised

Eesti Vabariik 105 06. märts huvi.juht

Meie armsa kodumaa 105. sünnipäeva puhul toimus pidulik aktus. Piltidel mudilaskoor väiksemas koosseisus ja rahvatantsijad oma juhendaja ja meie direktori Krista Prinzmanniga ning abivallavanem Irma Värega.