Uudised

Distantsõppe korraldus Viiratsi Koolis 11.03.-11.04.2021 11. märts Andreas.siimon


Aluseks võttes Haridus-ja Teadusministeeriumi infokirja 10.03.2021 kehtivatest piirangutest ja  juhistest distantsõppe korraldamisel:

1.Jäävad kõik klassid Viiratsi Koolis distantsõppele alates 11.03.2021 kuni vähemalt 11.04.2021.

2. Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe jätkub koolis kokkuleppel lapsevanemaga kontaktõppena tõhustatud või eritoe tagamise vajadusel. Vajadust kontaktõppeks või täiendavaks konsultatsiooniks hinnatakse kogu perioodi vältel ja määratakse koolis õppimise aeg ja õpet või tuge pakkuv pedagoog.

3. Õppetöö toimub tunniplaani alusel alates 8.15. Õppetöö küsimustes on kontaktisik klassijuhataja. Suhtlemine kool-kodu toimub Stuudiumi vahendusel.

4. Hindamine on sel perioodil eelkõige hinnanguline ja arvestuslik. 

5. Toitlustamise asemel saavad õpilased iga 2 nädala kohta toidupakid. 

6. Siseruumides erandkorras läbiviidavate tegevuste puhul:

Kantakse maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Maski peavad kandma nii õppijad kui haridusasutuste personal.

Tagatakse hügieeninõuete täitmine.

Tagatakse hajutatus nii õpperuumis kui väljaspool seda.

Tagatakse, et haridusasutuste territooriumile ja hoonetesse ei lubata võõraid.

Tagatakse ruumide tuulutamine ja ventilatsioon.

 

Aluseks võttes Haridus-ja Teadusministeeriumi infokirja 10.03.2021 kehtivatest piirangutest ja  juhistest distantsõppe korraldamisel:

1.Jäävad kõik klassid Viiratsi Koolis distantsõppele alates 11.03.2021 kuni vähemalt 11.04.2021.

2. Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe jätkub koolis kokkuleppel lapsevanemaga kontaktõppena tõhustatud või eritoe tagamise vajadusel. Vajadust kontaktõppeks või täiendavaks konsultatsiooniks hinnatakse kogu perioodi vältel ja määratakse koolis õppimise aeg ja õpet või tuge pakkuv pedagoog.

3. Õppetöö toimub tunniplaani alusel alates 8.15. Õppetöö küsimustes on kontaktisik klassijuhataja. Suhtlemine kool-kodu toimub Stuudiumi vahendusel.

4. Hindamine on sel perioodil eelkõige hinnanguline ja arvestuslik. 

5. Toitlustamise asemel saavad õpilased iga 2 nädala kohta toidupakid. 

6. Siseruumides erandkorras läbiviidavate tegevuste puhul:

Kantakse maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Maski peavad kandma nii õppijad kui haridusasutuste personal.

Tagatakse hügieeninõuete täitmine.

Tagatakse hajutatus nii õpperuumis kui väljaspool seda.

Tagatakse, et haridusasutuste territooriumile ja hoonetesse ei lubata võõraid.

Tagatakse ruumide tuulutamine ja ventilatsioon.