Uudised

Distantsõppest 05. oktoober Andreas.siimon


Hädaolukorra lahendamise plaan HOLP koroonaviiruse leviku tingimustes

Ennetavad tegevused:

Hoone ventileerimine, klasside ja koridoride tuulutamine vahetundide ajal. 

Õppetöö toimumine peamiselt koduklassides, kus keskmiselt 11 õpilast, vahetunnid valdavalt õues perepargis ja kooli tiigipoolses küljes. 

Kätepesu ja desinfitseerimine: seebidosaatorid, soe vesi igas klassis, sööklas, tualettides. Desovahendid klassides, õpetajate toas, fuajees.

Ukselinkide ja laudade desinfitseerimine igapäevaselt.

Lastevanemate teavitamine, et köha, nohu ( kui see pole allergiline), palavikus või muude haigustunnustega õpilasi jätta jälgimisele koju, konsulteerida perearstiga. Klassijuhatajal hoida sidet lapsevanemaga.

Koolis haigustunnusega laps kraadida, kutsuda palaviku puhul lapsevanem järele, lastevanemate telefonikaustik õpetajate toas- kiireks reageerimiseks. Õpilane paigutada ooteruumi ( kooli aula fuajee), kus teisi inimesi ei käi. Kasutada suhtlemisel maske, visiire, kummikindaid.

Haigustunnusega õpetajad ja töötajad pöörduvad perearsti poole, teevad testi ja on kodus tulemuse selginemiseni.

Töötajatel kasutada igapäevaselt visiire haiguskollete tekkimisel meie piirkonnas ( maakonnas) ja või koolis.

Vastavalt olukorrale tehakse piiranguid ürituste, kooli kogunemiste, külaliste ja hoone kasutuse osas.

Haigusjuhtumi avastamise korral teavitada:

viljandivald@viljandivald.ee ja  anne.poldsaar@viljandivald.ee

Terviseamet: 

Jana Pullmann 53358123 jaana.pullmann@terviseamet.ee

Tiia Luht 5164248

Koostöös teha otsused edasiseks tegevuseks.

 

 

Hindamisest: https://viiratsi.edu.ee/et/uudised/kriisiaja-distansoppe-hindamine

Eelkooli kohtumised distantsõppe perioodil ei toimu.

​Tegutsemiskava olukorras, kus õppetööd viiakse läbi ​e-koduõppena.

 

Eeldused: 

 

1. Igal õpilasel on kodus töötav arvuti (nutiseade) ja internetiühendus

2. Iga lapsevanem tagab oma lapsele ligipääsu Stuudiumi kontole.

 

 E-koduõppe korraldused:
 1. Õppetöö toimub igapäevase tunniplaani alusel: https://viiratsi.edu.ee/et/tunniplaan
 2. E-koolipäev algab kell 9.00
 3. Õppetöö sisu märgib õpetaja Stuudiumi hiljemalt koolipäeva alguseks.
 4. Õpetaja fikseerib koduste ülesannete esitamise tähtaja, samuti e-keskkonna,kuhu õpilane sooritatud ülesanded esitab.
 5. Probleemide ja lisaküsimuste puhul suhtleb õpilane aineõpetajaga koheselt Stuudiumi kaudu (kui ei ole aineõpetajaga teisiti kokku lepitud).
 6. Õpilane täidab kõik talle antud õppeülesanded ja esitab need aineõpetaja poolt määratud tähtajaks.
 7. Tähtajaks esitamata ülesanded hindab aineõpetaja hindega „MA“ (mittearvestatud) või „!“. Probleemiga pöördub klassijuhataja lapsevanema poole.
 8. Klassijuhataja teostab igapäevaselt järelevalvet selle kohta, kuidas õpilased distantsõppes osalevad.
 9. Juhtkonna distants-koosolekud toimuvad kord päevas.
 10. Kõik õpetajad ja juhtkond teevad  kokkuvõtted eelmise nädala kohta igaks esmaspäevaks.
 11. Lapsevanematel on võimalik õpetajate poole pöörduda varem kokkulepitud viisil ja ajal.
 12. Kõikide õpilaste otsene kontaktisik e-koduõppe perioodil on klassijuhataja.
 13. Soovitame hoida lastel koolirutiini ja koostada läbimõeldud päevakava.

 

 Nõu ja abi: 

Õpiabi õpetaja

REET SAARE

5250332

Õpiabi õpetaja

ÜLLE LAAM

55664128

Logopeed

KÜLLI SAARNIK

56560023

Pikapäevarühma õpetaja

HEIDI MÄETAGAS

56954340

HEV koordinaator

MAIE ARBA

5224898

Arvutiõpetaja

ANDREAS SIIMON

58485454

Direktor

KÜLLI SAAT

5200457

 

Distantsõppe nõuanded HEV lastele:

https://www.facebook.com/groups/345593719693240/permalink/353260202259925/

 

Hädaolukorra lahendamise plaan HOLP koroonaviiruse leviku tingimustes

Ennetavad tegevused:

Hoone ventileerimine, klasside ja koridoride tuulutamine vahetundide ajal. 

Õppetöö toimumine peamiselt koduklassides, kus keskmiselt 11 õpilast, vahetunnid valdavalt õues perepargis ja kooli tiigipoolses küljes. 

Kätepesu ja desinfitseerimine: seebidosaatorid, soe vesi igas klassis, sööklas, tualettides. Desovahendid klassides, õpetajate toas, fuajees.

Ukselinkide ja laudade desinfitseerimine igapäevaselt.

Lastevanemate teavitamine, et köha, nohu ( kui see pole allergiline), palavikus või muude haigustunnustega õpilasi jätta jälgimisele koju, konsulteerida perearstiga. Klassijuhatajal hoida sidet lapsevanemaga.

Koolis haigustunnusega laps kraadida, kutsuda palaviku puhul lapsevanem järele, lastevanemate telefonikaustik õpetajate toas- kiireks reageerimiseks. Õpilane paigutada ooteruumi ( kooli aula fuajee), kus teisi inimesi ei käi. Kasutada suhtlemisel maske, visiire, kummikindaid.

Haigustunnusega õpetajad ja töötajad pöörduvad perearsti poole, teevad testi ja on kodus tulemuse selginemiseni.

Töötajatel kasutada igapäevaselt visiire haiguskollete tekkimisel meie piirkonnas ( maakonnas) ja või koolis.

Vastavalt olukorrale tehakse piiranguid ürituste, kooli kogunemiste, külaliste ja hoone kasutuse osas.

Haigusjuhtumi avastamise korral teavitada:

viljandivald@viljandivald.ee ja  anne.poldsaar@viljandivald.ee

Terviseamet: 

Jana Pullmann 53358123 jaana.pullmann@terviseamet.ee

Tiia Luht 5164248

Koostöös teha otsused edasiseks tegevuseks.

 

 

Hindamisest: https://viiratsi.edu.ee/et/uudised/kriisiaja-distansoppe-hindamine

Eelkooli kohtumised distantsõppe perioodil ei toimu.

​Tegutsemiskava olukorras, kus õppetööd viiakse läbi ​e-koduõppena.

 

Eeldused: 

 

1. Igal õpilasel on kodus töötav arvuti (nutiseade) ja internetiühendus

2. Iga lapsevanem tagab oma lapsele ligipääsu Stuudiumi kontole.

 

 

 Nõu ja abi: 

Õpiabi õpetaja

REET SAARE

5250332

Õpiabi õpetaja

ÜLLE LAAM

55664128

Logopeed

KÜLLI SAARNIK

56560023

Pikapäevarühma õpetaja

HEIDI MÄETAGAS

56954340

HEV koordinaator

MAIE ARBA

5224898

Arvutiõpetaja

ANDREAS SIIMON

58485454

Direktor

KÜLLI SAAT

5200457

 

Distantsõppe nõuanded HEV lastele:

https://www.facebook.com/groups/345593719693240/permalink/353260202259925/

 

 E-koduõppe korraldused:
 1. Õppetöö toimub igapäevase tunniplaani alusel: https://viiratsi.edu.ee/et/tunniplaan
 2. E-koolipäev algab kell 9.00
 3. Õppetöö sisu märgib õpetaja Stuudiumi hiljemalt koolipäeva alguseks.
 4. Õpetaja fikseerib koduste ülesannete esitamise tähtaja, samuti e-keskkonna,kuhu õpilane sooritatud ülesanded esitab.
 5. Probleemide ja lisaküsimuste puhul suhtleb õpilane aineõpetajaga koheselt Stuudiumi kaudu (kui ei ole aineõpetajaga teisiti kokku lepitud).
 6. Õpilane täidab kõik talle antud õppeülesanded ja esitab need aineõpetaja poolt määratud tähtajaks.
 7. Tähtajaks esitamata ülesanded hindab aineõpetaja hindega „MA“ (mittearvestatud) või „!“. Probleemiga pöördub klassijuhataja lapsevanema poole.
 8. Klassijuhataja teostab igapäevaselt järelevalvet selle kohta, kuidas õpilased distantsõppes osalevad.
 9. Juhtkonna distants-koosolekud toimuvad kord päevas.
 10. Kõik õpetajad ja juhtkond teevad  kokkuvõtted eelmise nädala kohta igaks esmaspäevaks.
 11. Lapsevanematel on võimalik õpetajate poole pöörduda varem kokkulepitud viisil ja ajal.
 12. Kõikide õpilaste otsene kontaktisik e-koduõppe perioodil on klassijuhataja.
 13. Soovitame hoida lastel koolirutiini ja koostada läbimõeldud päevakava.