Uudised

2019/2020. õa lõpetamine Viiratsi Koolis 13. mai Andreas.siimon


Viiratsi Koolis jätkub distantsõpe üldjuhul ka pärast 15. maid kuni õppeperioodi
lõpuni.


Lisaks õppetegevusele võivad klassijuhatajad pakkuda õpilastele huvitavaid
lisategevusi ja projekte. Teavet antakse Stuudiumi kaudu.

Alates 18. maist toimub kokkuleppel lapsevanematega lisaks distantsõppele ka
vajaduspõhine kontaktõpe väiksemates rühmades, individuaalsed nõustamised ja
konsultatsioonid koolimajas.

9. juunil toimuvad selle õppeaasta viimased klassijuhatajatunnid vastavalt sellel
perioodil kehtivatele viiruse leviku piirangute tingimustele.

Viiratsi Koolis jätkub distantsõpe üldjuhul ka pärast 15. maid kuni õppeperioodi
lõpuni.


Lisaks õppetegevusele võivad klassijuhatajad pakkuda õpilastele huvitavaid
lisategevusi ja projekte. Teavet antakse Stuudiumi kaudu.

Alates 18. maist toimub kokkuleppel lapsevanematega lisaks distantsõppele ka
vajaduspõhine kontaktõpe väiksemates rühmades, individuaalsed nõustamised ja
konsultatsioonid koolimajas.

9. juunil toimuvad selle õppeaasta viimased klassijuhatajatunnid vastavalt sellel
perioodil kehtivatele viiruse leviku piirangute tingimustele.