Õppetöö

Tunniplaan

 

Tunniplaan (.pdf)


    
 

I klass

    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8.00–8.45 Muusika Eesti keel Usundiõpetus Muusika Eesti keel
2. 8.55–9.40 Eesti keel / Logopeed Loodus- ja inimeseõpetus Eesti keel / Logopeed Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
3. 9.50–10.35 Eesti keel / Logopeed Matemaatika Matemaatika Loodus- ja inimeseõpetus Matemaatika
4. 10.55–11.40 Matemaatika Kunstiõpetus Tööõpetus Eesti keel / Õpiabi Kunstiõpetus
5. 12.00–12.45 Arvutiõpetus* Tants*      
6. 12.55–13.40          
7. 13.50–14.35 Koor*     Koor*  

 Selgituseks: * tund õppekava toetamiseks

II klass

    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8.00–8.45 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Inglise keel Loodus- ja inimeseõpetus
2. 8.55–9.40 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Muusika Eesti keel / Logopeed
3. 9.50–10.35 Muusika Matemaatika Matemaatika Arvutiõpetus* Kehaline kasvatus
4. 10.55–11.40 Matemaatika Draama Kehaline kasvatus Loodus- ja inimeseõpetus Kunst
5. 12.00–12.45 Kehaline kasvatus Kunst Tööõpetus Matemaatika Tants*
6. 12.55–13.40   Tants* Logopeed Õpiabi  
7. 13.50–14.35 Koor*     Koor*  

Selgituseks: * tund õppekava toetamiseks

III klass

    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8.00–8.45 Eesti keel Eesti keel Loodusõpetus Eesti keel Ettevõtlus
2. 8.55–9.40 Inglise keel Matemaatika Eesti keel Matemaatika Kunst
3. 9.50–10.35 Matemaatika Matemaatika Eesti keel Muusika Inimeseõpetus
4. 10.55–11.40 Kehaline kasvatus Inglise keel Eesti keel / Logopeed Kunst Kehaline kasvatus
5. 12.00–12.45 Muusika Tööõpetus Matemaatika / Õpiabi Kehaline kasvatus Tants*
6. 12.55–13.40 Logopeed Tants* Inglise keel Arvutiõpetus*  
7. 13.50–14.35 Koor* Liiklusring*   Koor*  

 Selgituseks: * tund õppekava toetamiseks

IV klass

    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8.00–8.45 Eesti keel Eesti keel Inglise keel Matemaatika Eesti keel
2. 8.55–9.40 Matemaatika Inglise keel Matemaatika Inglise keel Matemaatika
3. 9.50–10.35 Inglise keel Eesti keel Matemaatika Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö Inimeseõpetus
4. 10.55–11.40 Muusika Matemaatika Loodusõpetus Arvutiõpetus P* / Kehaline kasvatus T  
5. 12.00–12.45 Kunst Kehaline kasvatus P Kehaline kasvatus P / Arvutiõpetus T* Muusika  
6. 12.55–13.40 Loodusõpetus Kehaline kasvatus P Kehaline kasvatus T Eesti keel Tants*
7. 13.50–14.35 Koor*   Kehaline kasvatus T    

 Selgituseks: * tund õppekava toetamiseks

V klass

    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8.00–8.45 Eesti keel Kirjandus Vene keel Käsitöö Matemaatika
2. 8.55–9.40 Muusika Ajalugu Matemaatika Käsitöö Ühiskonnaõpetus
3. 9.50–10.35 Vene keel Vene keel Matemaatika Eesti keel Inglise keel
4. 10.55–11.40 Matemaatika Matemaatika Eesti keel Tehnoloogiaõpetus / Kehaline kasvatus T Loodusõpetus
5. 12.00–12.45 Inglise keel Kunst Inglise keel Tehnoloogiaõpetus Kirjandus
6. 12.55–13.40 Kehaline kasvatus P / Arvutiõpetus T* Loodusõpetus Kehaline kasvatus T / Arvutiõpetus P* Kehaline kasvatus P Tants*
7. 13.50–14.35 Kehaline kasvatus P Inglise keel Kehaline kasvatus T Koor*  

 Selgituseks: * tund õppekava toetamiseks

 

VI klass

    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8.00–8.45 Eesti keel Matemaatika Inglise keel Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö Loodusõpetus
2. 8.55–9.40 Kunstiajalugu Matemaatika Matemaatika Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö Matemaatika
3.  9.50–10.35 Ajalugu Ajalugu Loodusõpetus Inglise keel Ühiskonnaõpetus / Logopeed
4. 10.55–11.40 Vene keel Loodusõpetus Vene keel Muusika Kirjandus
5. 12.00–12.45 Inglise keel Inglise keel Eesti keel / Logopeed Matemaatika Kirjandus
6. 12.55–13.40 Kehaline kasvatus P Vene keel Kehaline kasvatus T Kunstiõpetus Tants* / Õpiabi
7. 13.50–14.35 Kehaline kasvatus P Arvutiõpetus* Kehaline kasvatus T Eesti keel  

 Selgituseks: * tund õppekava toetamiseks