Õppetöö

Tunniplaan

Viimati muudetud: 17.09.2018 13:45

 

 


    
 

I klass

    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8.00–8.45 Muusika Eesti keel Usundiõpetus Muusika Eesti keel
2. 8.55–9.40 Eesti keel / Logopeed Loodus- ja inimeseõpetus Eesti keel / Logopeed Eesti keel / Logopeed Kehaline kasvatus
3. 9.50–10.35 Eesti keel / Logopeed Matemaatika Matemaatika Loodus- ja inimeseõpetus Matemaatika
4. 10.55–11.40 Matemaatika Kunstiõpetus Tööõpetus Eesti keel / Õpiabi Kunstiõpetus
5. 12.00–12.45 Arvutiõpetus* Tants*      
6. 12.55–13.40          
7. 13.50–14.35 Koor*     Koor*  

 Selgituseks: * tund õppekava toetamiseks

II klass

    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8.00–8.45 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Inglise keel Loodus- ja inimeseõpetus
2. 8.55–9.40 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Muusika Eesti keel / Logopeed
3. 9.50–10.35 Muusika Matemaatika Matemaatika Arvuti* Kehaline kasvatus
4. 10.55–11.40 Matemaatika Draama Kehaline kasvatus Loodus- ja inimeseõpetus Kunst
5. 12.00–12.45 Kehaline kasvatus Kunst Tööõpetus Matemaatika Tants*
6. 12.55–13.40   Tants* Logopeed Õpiabi  
7. 13.50–14.35 Koor*     Koor*  

 

 

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

8.00-8.45

Eesti keel Eesti keel Eesti keel Inglise keel Loodus- ja inimeseõpetus

2.

8.55-9.40

Eesti keel Eesti keel Matemaatika Muusika Matemaatika

3.

9.50-10.35      

Muusika Matemaatika Eesti keel Arvutiõpetus* Kehaline kasvatus

4.

10.55-11.40

Matemaatika Draama Kehaline kasvatus Eesti keel Tööõpetus

5.

12.00-12.45         

Kehaline kasvatus Kunst Loodus- ja inimeseõpetus Kunst Tants*

6.

12.55-13.40

  Tants*      

7.

13.50-14.35

Koor*     Koor*  

 Selgituseks: * tund õppekava toetamiseks

III klass

 

 

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

8.00-8.45

Eesti keel Eesti keel Loodusõpetus Eesti keel Ettevõtlus

2.

8.55-9.40

Inglise keel Matemaatika Matemaatika Matemaatika Kunst

3.

9.50-10.35

Matemaatika Matemaatika Eesti keel Muusika Inimeseõpetus 

4.

10.55-11.40

Kehaline kasvatus Inglise keel Inglise keel Kunst Kehaline kasvatus

5.

12.00-12.45

Muusika Tööõpetus Eesti keel Kehaline kasvatus  

6.

12.55-13.40

  Tants* Eesti keel    

7.

13.50-14.35

Koor*   Arvutiõpetus* Koor*  

 Selgituseks: * tund õppekava toetamiseks

IV klass

 

 

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

8.00-8.45

Eesti keel Eesti keel Inglise keel Matemaatika Eesti keel

2.

8.55-9.40           

Matemaatika Inglise keel  Matemaatika Inglise keel Matemaatika

3.

9.50-10.35

Inglise keel  Eesti keel Matemaatika Tehnoloogia P / Käsitöö T Inimeseõpetus

4.

10.55-11.40

Muusika Matemaatika Loodusõpetus Arvutiõpetus* P / Kehaline kasvatus T  

5.

12.00-12.45

Kunst Kehaline kasvatus P Kehaline kasvatus P / Arvutiõpetus* T  Muusika  

6.

12.55-13.40

Loodusõpetus Kehaline kasvatus P Kehaline kasvatus T Eesti keel  

7.

13.50-14.35

Koor*   Kehaline kasvatus T Koor*  

 Selgituseks: * tund õppekava toetamiseks

V klass

 

 

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

8.00-8.45

Eesti keel Kirjandus Vene keel Käsitöö T Ühiskonnaõpetus

2.

8.55-9.40

Muusika Ajalugu Matemaatika Käsitöö T Matemaatika

3.

9.50-10.35

Vene keel Vene keel Inglise keel Eesti keel Inglise keel

4.

10.55-11.40       

Matemaatika Matemaatika Eesti keel Tööõpetus P / Kehaline kasvatus T Loodusõpetus

5.

12.00-12.45

Inglise keel Kunst Matemaatika Tööõpetus P Kirjandus

6.

12.55-13.40

Kehaline kasvatus P / Arvutiõpetus* T Inglise keel Kehaline kasvatus T / Arvutiõpetus* P Kehaline kasvatus P Tants*

7.

13.50-14.35

Kehaline kasvatus P Loodusõpetus Kehaline kasvatus T Koor*  

 Selgituseks: * tund õppekava toetamiseks

 

VI klass

    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8.00–8.45 Eesti keel Matemaatika Inglise keel Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö Loodusõpetus
2. 8.55–9.40 Kunstiajalugu Matemaatika Matemaatika Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö Matemaatika
3.  9.50–10.35 Ajalugu Ajalugu Loodusõpetus Inglise keel Ühiskonnaõpetus / Logopeed
4. 10.55–11.40 Vene keel Loodusõpetus Vene keel Muusika Kirjandus
5. 12.00–12.45 Inglise keel Inglise keel Eesti keel / Logopeed Matemaatika Kirjandus
6. 12.55–13.40 Kehaline kasvatus P Vene keel Kehaline kasvatus T Kunstiõpetus Tants* / Õpiabi
7. 13.50–14.35 Kehaline kasvatus P Arvutiõpetus* Kehaline kasvatus T Eesti keel  

 Selgituseks: * tund õppekava toetamiseks