Õppetöö

Riiklikud tasemetööd

Haridus- ja teadusministri 17. mai 2018. a määrus nr 17 "Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal"

Veebis loetav, https://www.riigiteataja.ee/akt/118052018004

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
eesti keel (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
eesti keel – 14. mai 2019. a;
matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;