Oluline

Info COVID-19 haiguse ja piirangute kohta 29. november Andreas.siimon


Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitused ja info: www.hm.ee/et/koroona

Terviseameti soovitused ja info: www.terviseamet.ee

Koroonakriisi veebileht: www.kriis.ee

Koroonaviiruse testimisega seotud teavet koondab vastne veebileht: koroonatestimine.ee

Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitused ja info: www.hm.ee/et/koroona

Terviseameti soovitused ja info: www.terviseamet.ee

Koroonakriisi veebileht: www.kriis.ee

Koroonaviiruse testimisega seotud teavet koondab vastne veebileht: koroonatestimine.ee