Viimase koolipäeva aktus ja 6. klassi lőpupidu 03.06.2009