Őpetajate päev 08.10.2007

Traditsiooniks on kujunenud, et tunde annavad vilistlased.